مؤسسه تحصیلات عالی ارزگان

موسسه تحصیلات عالی ارزگان خود را مکلف میداند تا بنابر تقاضای زمان, محیط سالم علمی و تحصیلی را بوجود بیاورد. و از این طریق بتواند به مشکلات موجوده کشور نقطه پایان بگذارد. این موسسه تلاش می ورزد که در آینده نزدیک در کنار پوهنځی های تعلیم و تربیه و زراعت, پوهنځی های دیگری ایجاد نماید و در سطح کشور یکی از پوهنتون های پیشرفته باشد.

پیام رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ارزگان 

3 years 11 months ago

الحمدالله رب العلمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. و بعد

ما شاهد تغییرات شگفت انگیزی در تاریخ دانش بوده ایم که در هر زمینه یک عنصر ارزشتمند ایجاد کرده اند.همچنین می توانیم بگوییم که این تغییر در کمیت و کیفیت مؤسسات آموزشی در حال پیشروی است ، اما در حقیقت برای ما چیز مهمی است که عضو این کاروان برای پیشرفت کشور باشیم.ما به خوبی نیازهای کشور خود را می دانیم که در دو دهه گذشته با قدرت عالی دانش ایجاد شده است ، که در طول این استمرار نیز ما به سمت یک چشم انداز ملی گام بر می داریم. ما با استفاده از جدید ترین ویژگی های آموزش و پرورش ، فرصت هایی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده ایم که نیازهای صنعتی ، کشاورزی ، اقتصادی و سایر نیازهای مهم این کشور را برآورده می کند.